Kontakt

ADVOKAT ANNA ÅKERSTEDT
Bondevägen 4 (Företagscentrum)
923 32 Storuman
Telefon 0951-102 02
Mobil: 073-051 81 73
anna@advokateden.se

Jag använder mig av domstolsverkets fastslagna taxa som från 1/1 2019 är 1380 kronor per timme exkl. mervärdesskatt. Första halvtimmen till dig som kund ger jag gratis rådgivning. Möjlighet till rättsskydd eller rättshjälp utreds av Eden Advokatbyrå.

Är du missnöjd över hanteringen av ditt ärende?
Hör av dig till mig så att kan vi föra en diskussion om dina synpunkter. I de flesta fall kan en samförståndslösning nås. I annat fall kan du vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för prövning av tvister som uppstått p.g.a. att du som kund är missnöjd över advokattjänsten.

Rulla till toppen